Organisatie

Voorzitter: Tim Kemker
Secretaris: Frank Solleveld
Penningmeester: Ellen Westerveld
Leden: Maarten Arkesteijn
Devin Barten
Martin van den Brink
Menno Dijkstra
Ira Gaartman
Eddy Plant
Gerda Vink
Jelle Vroom
Tom van de Werf
Cjacco Wolffensperger
Jiro Wolffensperger